2020-2021

Geodezyjna obsługa budowy farm fotowoltaicznych

2012-2020

Kompleksowe obsługi geodezyjne przy budowach sieci ciepłowniczych

2013-2020

Kompleksowa obsługa geodezyjna przy budowach i modernizacjach sieci gazociągowych

2014-2020

Projekt odtworzenia Potoku Wiczlińskiego w Gdyni wraz z budową zbiorników retencyjnych – mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości ZRiD

2016

Mapy własności i inwentaryzacji infrastruktury farm wiatrowych w powiecie puckim

2013-2014

Ichthys LNG Project – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej w Tajlandii

2012

Statek typu Heavy Lift Jack up Vessel „Innovation” – prowadzenie nadzoru geodezyjnego

2012

Grupa LOTOS w Gdańsku – prace geodezyjne przy modernizacji układu torowego

2012

Budowa przystani rybackiej w Mechelinkach – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej

2011-2012

Budowa Alei Vaclava Havla oraz budowa linii tramwajowej w Gdańsku – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej

2010-2011

Stadion Piłkarski w Gdyni – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej

2011

Modernizacja Dworca Kolejowego Gdynia Główna – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej

2010

Budowa zbiornika retencyjnego na 5500 ton popiołu lotnego w Gdańsku – kompleksowa obsługa geodezyjna

2008-2009

Rozbudowa rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku w ramach programu 10+ – prowadzenie obsługi geodezyjnej

2007-2010

Budowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – kompleksowa obsługa geodezyjna

2004-2008

Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla badań sejsmicznych 2D/3D w Indiach i w Polsce