JUŻ OD 16 LAT

2023

 • mapy do celów projektowych i inwentaryzacja powykonawcze budowy sieci światłowodowych PLAY i Orange
 • obsługa geodezyjna budowy sieci gazowniczych w Gdyni

2022

 • prace geodezyjne (mapy do celów projektowych, inwentaryzacja powykonawcze) modernizacji sieci światłowodowej PLAY, Orange
 • kompleksowe geodezyjne obsługi budów budynków jedno i wielorodzinnych w Trójmieście
 • prace geodezyjne przy budowie farmy fotowoltaicznej

2021

 • prace geodezyjne przy projekcie budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w powiecie kartuskim, pomiary terenowe realizowane dronem za pomocą skaningu laserowego LiDAR
 • geodezyjna obsługa budowy budynku wielorodzinnego w Gdyni
 • pomiary geodezyjne do celów hydrotechnicznych w gdańskim ZOO
 • mapy do celów projektowych dla modernizacji zbiornika retencyjnego „Staw Reja” w Sopocie
 • prace geodezyjne związane z rozbudową sieci gazowniczej w Gdyni Orłowie 
 • mapy do celów projektowych dla projektów rozbudowy sieci światłowodowych w powiatach starogardzkim, nowodworskim, kartuski, puckim, m.Gdańsk i m.Gdynia

2020

 • precyzyjna kontrola wymiarowa 3D geometrii tunelu wału napędowego wycieczkowca „Princess Anastasia”  w Stoczni Remontowej NAUTA w Gdyni – pomiar wykonany urządzeniem FARO Laser Tracker
 • zakończenie prac związanych z podziałem nieruchomości ZRiD dla projektu odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w dzielnicy Gdynia-Wiczlino
 • mapy do celów projektowych przy projekcie modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w dolnym tarasie Sopotu
 • geodezyjna obsługa budowy sieci gazowniczych w Gdyni
 • Elbląg, Skarszewy, Gdynia, Półwysep Helski – mapy do celów projektowych dla projektu rozbudowy sieci światłowodowych

2019

 • kompleksowa geodezyjna obsługa budowy placów manewrowych, zbiornika retencyjnego i sieci uzbrojenia podziemnego na terenie DBK w Gdańsku
 • precyzyjna kontrola wymiarowa 3D konstrukcji stalowych po obróbce mechanicznej na terenie Gafako w Gdyni – pomiar wykonany urządzeniem FARO Laser Tracker
 • geodezyjna obsługa budowy sieci ciepłowniczych w Gdyni i Wejherowie
 • pracujemy przy rozbudowie sieci gazowniczych w dzielnicy Mały Kack i na Alei Zwycięstwa w Gdyni
 • prace geodezyjne przy projekcie rozbudowy Szpitala PCK w Gdyni
 • obsługa geodezyjna budowy sieci światłowodowych w Gdyni i Gdańsku
 • prace geodezyjne do wykonania projektu modernizacji sieci kanalizacji deszczowych w Sopocie
 • mapy do celów projektowych dla potrzeb projektowania sieci światłowodowych w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Kartuzach i Tczewie
 • zakończenie prac geodezyjnych przy mapach do celów projektowych dla projektu odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w dzielnicy Gdynia-Wiczlino

2018

 • mapy do celów projektowych dla rozbudowy sieci światłowodowej w Gdyni, Gdańsku, Kościerzynie, Wejherowie i Tczewie
 • prace geodezyjne przy projekcie „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego w Sopocie na potrzeby Artinkubatora”
 • mapy do celów projektowych dla budowy prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy w Gdańsku
 • geodezyjna obsługa budowy sieci ciepłowniczych w Gdyni i Wejherowie
 • geodezyjna obsługa budowy sieci gazowniczych w Gdyni i Gdańsku
 • mapy do celów projektowych do modernizacji sieci kanalizacji deszczowych w Dolnym Sopocie
 • obsługa geodezyjna budowy sieci telewizji kablowej w Gdańsku

2017

 • kontrola wymiarowa przy fabrykacji trzymasztowego żaglowca szkolnego „Le Quy Don” zbudowanego dla Akademii Marynarki Wojennej Wietnamu
 • geodezyjna obsługa budowy sieci gazowniczych w Gdyni i Gdańsku
 • mapy do celów projektowych dla potrzeb rozbudowy sieci gazowniczych w Gdyni
 • mapy do celów projektowych do modernizacji sieci kanalizacji deszczowych w Sopocie
 • podziały nieruchomości ZRiD dla projektu odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w dzielnicy Gdynia-Wiczlino
 • mapy do celów projektowych dla rozbudowy sieci światłowodowej ORANGE w Gdyni i Gdańsku

2016

 • geodezyjna obsługa budowy sieci ciepłowniczych na terenie Portu Wojennego w Gdyni
 • geodezyjna obsługa budowy sieci gazowniczych w Gdyni i Gdańsku
 • prace geodezyjne przy budowie sieci światłowodowych na terenie Politechniki Gdańskiej
 • mapy do celów projektowych dla modernizacji dróg gminnych w Gdańsku
 • wykonanie przekroi terenu dla projektu budowy drogi ekspresowej S6
 • prace pomiarowe i mapy do celów projektowania hydrotechnicznego rzeki Parsęty i Potoku Kolibkowskiego w Gdyni
 • mapy do celów projektowych do modernizacji sieci kanalizacji deszczowych w Sopocie
 • geodezyjna obsługa modernizacji dróg gminnych na terenie powiatu kartuskiego
 • wykonanie map własności i inwentaryzacji infrastruktury farm wiatrowych w powiecie puckim

2015

 • mapy do celów projektowania dróg gminnych w Gdyni i Gdańsku
 • obsługa geodezyjna budowy placów manewrowych na terenie Portu Północnego w Gdańsku
 • mapy do celów projektowania hydrotechnicznego Potoku Oruńskiego w Gdańsku i rzeki Redy
 • mapy do celów projektowych dla inwestycji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w dzielnicy Gdynia-Wiczlino
 • geodezyjna obsługa budowy sieci nawodnienia pola golfowego Sierra Golf Club 
 • geodezyjna obsługa budowy sieci ciepłowniczych na terenie Portu Wojennego w Gdyni
 • geodezyjna obsługa budowy sieci gazowniczych w Gdyni, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim

2014

 • kompleksowa geodezyjna obsługa fabrykacji modułów rafinerii gazu Ichthys LNG Project w Stoczni CUEL w Tajlandii
 • kontrola wymiarowa budowy katamaranu naukowo-badawczego „Oceanograf” w Gdyni
 • geodezyjna obsługa rozbudowy stacji GPZ w Grudziądzu
 • mapy do celów projektowania dróg gminnych i wojewódzkich w Gdyni, Gdańsku, Kościerzynie i Wejherowie
 • geodezyjna obsługa budowy sieci gazowniczych w Gdyni i Gdańsku
 • geodezyjne pomiary powierzchni komercyjnych w centrach handlowych Alfa i Osowa w Gdańsku
 • prace pomiarowe i mapy do celów projektowania hydrotechnicznego rzeki Słupi i Pasłęki
 • geodezyjna obsługa budowy sieci ciepłowniczych w Gdyni
 • mapy do celów projektowych do celów budowy monitoringu sieci wodociągowej w Gdańsku

2013

 • kompleksowa geodezyjna obsługa fabrykacji modułów rafinerii gazu Ichthys LNG Project w Stoczni CUEL w Tajlandii
 • geodezyjne pomiary powierzchni komercyjnych w centrach handlowych Alfa i Osowa w Gdańsku
 • geodezyjna obsługa budowy sieci gazowniczych w Gdyni

2012

 • pełnienie nadzoru geodezyjnego przy modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego
 • pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych na terenie Rudoportu w Gdańsku
 • prowadzenie kompleksowej geodezyjnej obsługi budowy przystani rybackiej w Mechelinkach
 • kontrola wymiarowa wyciągarki w zakładach Rolls-Royce w Gniewie
 • geodezyjna obsługa budowy rurociągu oleju opałowego na terenie rafinerii LOTOS w Gdańsku
 • aktualizacja map sieci kolejowej na terenie LOTOS Kolej w Gdańsku
 • geodezyjna obsługa budowy  budynku hotelowego w Jarosławcu
 • mapy do celów projektowych do celów budowy monitoringu sieci wodociągowej w Gdańsku
 • geodezyjna obsługa budowy sieci gazowniczych w Gdyni i Żukowie
 • wielkopowierzchniowe mapy do celów projektowania hydrotechnicznego na terenie powiatów Kościerzyna, Olecko, Elbląg, Kartuzy
 • geodezyjna obsługa budowy dróg gminnych w Gdańsku
 • pomiary torowe dla celów regulacji torów tramwajowych w Gdańsku
 • mapy do celów projektowania dróg gminnych w Gdańsku

2011

 • prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy Alei Vaclava Havla oraz linii tramwajowej do Pętli Świętokrzyska w Gdańsku
 • pełnienie nadzoru geodezyjnego nad budową systemu podnośnego jack-up na specjalistycznym statkudo budowy morskich farm wiatrowych ‚Innovation’ w Stoczni Crist w Gdyni
 • geodezyjny monitoring osiadania budynku mieszkalnego w Gdyni
 • mapy do celów projektowych na potrzeby modernizacji wież stacji bazowych BTS
 • podział nieruchomości na terenie Portu Gdynia wraz z ustaleniem linii brzegowej morskich wód wewnętrznych
 • geodezyjna obsługa budowy monitoringu sieci wodociągowej w Gdańsku
 • wielkopowierzchniowe mapy do celów projektowania hydrotechnicznego na terenie powiatu chojnickiego
 • mapy do celów projektowych do modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w Sopocie
 • mapy do celów projektowych i geodezyjna obsługa budowy sieci światłowodowych w Gdańsku
 • inwentaryzacje geodezyjne piezometrów na terenie całego kraju

2010

 • prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej modernizacji Dworca Kolejowego Gdynia Główna
 • pomiar statyczny GPS i wyrównanie osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie powiatu kartuskiego
 • kompleksowa geodezyjna obsługa budowy zbiornika retencyjnego na 5500 ton popiołu lotnego na terenie Pollytag S.A. w Gdańsku
 • rozgraniczenie nieruchomości przemysłowej przy ulicy Hutniczej w Gdyni
 • mapy do celów projektowych dla modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w Gdyni
 • geodezyjna obsługa budowy monitoringu sieci wodociągowej w Gdańsku

2009

 • prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy Stadionu Piłkarskiego w Gdyni
 • mapy do celów projektowych dla projektu budowy monitoringu sieci wodociągowej w Gdańsku
 • mapa do celów  projektowania hydrotechnicznego rzeki Czerska Struga w Czersku, Potoku Wiczlińskiego w Gdyni oraz jezior Marchowo, Zbychowo i Salino
 • podział nieruchomości dla celów budowy podziemnych zbiorników gazowych w gminie Kosakowo
 • geodezyjna obsługa budowy Centrum Targowego Żabianka w Gdańsku

2008

 • geodezyjna obsługa rozbudowy rafinerii LOTOS w Gdańsku w ramach Programu 10+
 • projekt, pomiar statyczny GPS i wyrównanie osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie powiatu starogardzkiego
 • mapy do celów projektowych dla projektu budowy monitoringu sieci wodociągowej w Gdańsku
 • geodezyjna obsługa budowy sieci energetycznej Centrum Handlowego Przymorze
 • inwentaryzacja geodezyjna sieci piezometrów w Gdańsku

2005-2007

 • geodezyjna obsługa badań geofizycznych w Indiach oraz w Polsce
 • projekt, pomiar statyczny GPS i wyrównanie sieci osnowy geodezyjnej na pustyni Thar w Indiach
 • pomiar statyczny GPS i wyrównanie osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie powiatu starogardzkiego