Precyzyjne pomiary geodezyjne i metrologiczne

  1. Kontrola wymiarowa konstrukcji stalowych onshore & offshore
  2. Precyzyjne pomiary metrologiczne po obróbce mechanicznej
  3. Kontrola wymiarowa montażu obiektów przemysłowych
  4. Precyzyjne pomiary przemieszczeń, osiadań i deformacji obiektów
  5. Pomiary pionowości obiektów wysmukłych