Specjalistyczne pomiary inżynierskie

  1. Kontrola wymiarowa montażu obiektów przemysłowych
  2. Precyzyjne pomiary przemieszczeń, osiadań i deformacji obiektów
  3. Pomiary pionowości obiektów wysmukłych
  4. Pomiary wysokości obiektów niedostępnych
  5. Pomiary objętości mas ziemnych
  6. Pozyskanie chmur punktów 3D obiektów za pomocą skaningu laserowego oraz stworzenie produktów pochodnych na życzenie klienta (przekroje, rzuty itp.)