Usługi geodezyjne dla OZE

  • mapy do celów projektowych
  • skaning laserowy LiDAR i numeryczne modele terenu celem efektywniejszego zaprojektowania usytuowania paneli fotowoltaicznych
  • geodezyjna obsługa budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych