Gospodarka nieruchomościami

 

  • Podziały nieruchomości
  • Wznowienia granic nieruchomości
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Sporządzanie map do celów prawnych