Geodezyjna obsługa inwestycji

  1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie geodezji,
  2. Prowadzenie kompleksowej geodezyjnej obsługi inwestycji w tym:
  • projekt, założenie i pomiar geodezyjnej osnowy realizacyjnej,
  • bieżącą obsługa geodezyjna w czasie trwania budowy,
  • pomiary kontrolne przemieszczeń i osiadań obiektów wznoszonych jak i sąsiadujących z terenem budowy,
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów,