GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

  • Mapy do celów projektowych
  • Wytyczenie projektu w terenie
  • Pełnienie nadzoru geodezyjnego w czasie trwania inwestycji,
  • Bieżącą obsługa geodezyjna w czasie trwania budowy,
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów,
  • Projekt, założenie i pomiar geodezyjnej osnowy realizacyjnej,
  • Pomiary kontrolne przemieszczeń i osiadań obiektów,