Inwentaryzacje architektoniczne i pomiary powierzchni lokali

  1. Inwentaryzacje architektoniczne obiektów również za pomocą skaningu laserowego
  2. Tworzenie rzutów kondygnacji, elewacji, przekroi pionowych
  3. Cyfrowe dokumentacje fotogrametryczne zabytków
  4. Ortofotoplany elewacji 
  5. Inwentaryzacje wnętrz
  6. Pomiar fotopunktów w opracowaniach fotogrametrycznych
  7. Pomiary powierzchni lokali komercyjnych
  8. Pomiary powierzchni lokali mieszkalnych