Fotogrametria bliskiego zasięgu

  1. Inwentaryzacje architektoniczne obiektów również za pomocą skaningu laserowego
  2. Tworzenie rzutów kondygnacji, elewacji, przekroi pionowych
  3. Cyfrowe dokumentacje fotogrametryczne zabytków
  4. Ortofotoplany elewacji i malowideł ściennych
  5. Inwentaryzacje wnętrz
  6. Pomiar fotopunktów w opracowaniach fotogrametrycznych