Realizacje

2012-2019 – Kompleksowa obsługa geodezyjna przy budowach i modernizacjach sieci ciepłowniczych

2013-2019 – Kompleksowa obsługa geodezyjna przy budowach i modernizacjach sieci gazociągowych

2014-2019 – Projekt odtworzenia Potoku Wiczlińskiego w Gdyni wraz z budową zbiorników retencyjnych – mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości

2013-2014 – Ichthys LNG Project – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej w Tajlandii

2012 – Statek typu Heavy Lift Jack up Vessel „Innovation” – prowadzenie nadzoru geodezyjnego

2012 – Grupa LOTOS w Gdańsku – prace geodezyjne przy modernizacji układu torowego

2012 – Budowa przystani rybackiej w Mechelinkach – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej

2011-2012 – Budowa Alei Vaclava Havla oraz budowa linii tramwajowej w Gdańsku – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej

2010-2011 – Stadion Piłkarski w Gdyni – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej

2011 – Modernizacja Dworca Kolejowego Gdynia Główna – prowadzenie kompleksowej obsługi geodezyjnej

2010 – Budowa zbiornika retencyjnego na 5500 ton popiołu lotnego w Gdańsku – kompleksowa obsługa geodezyjna

2008-2009 – Rozbudowa rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku w ramach programu 10+ – prowadzenie obsługi geodezyjnej

2007-2010 – Budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – kompleksowa obsługa geodezyjna

2004-2008 – Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla badań sejsmicznych 2D/3D w Indiach i w Polsce