Pozostałe opracowania

  • Mapy numeryczne 3D w najpopularniejszych formatach wymiany danych
  • Skanowanie, wpasowanie, kalibracja i wektoryzacja map analogowych
  • Transformacje współrzędnych punktów pomiędzy różnymi układami
  • Pomiary powierzchni lokali komercyjnych